COMISII CONSILIUL LOCAL SEIMENI

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, SERVICII, COMERŢ ŞI AGRICULTURĂ

Preşedinte: Soare Niculai
Secretar: Gâdea Gheorghe
Membru: Chirilă Florin

2. COMISIA PENTRU URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI

Preşedinte: Iordache Marian
Secretar: None Marian
Membru: Gâdea Gheorghe

3. COMISIA PENTRU PROBLEME DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC, APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, ASIGURAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR

Preşedinte: Vulpe Radu
Secretar: Crăciun Marian
Membru: Şerban Mitică

4. COMISIA PENTRU PROBLEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORT ŞI AGREMENT

Preşedinte: Paşa Elena
Secretar: Dan Vicu
Membru: Gheorghe Vasile

Informatii utile