NOUTATI / EVENIMENTE

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 31.01.2019

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 17.12.2018

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 27.11.2018

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30.10.2018

• Invitatie sedinta ordinara din data de 25.09.2018

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 25.09.2018

• Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 07.09.2018

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30.08.2018

• Anunt punere la dispozitie liste electorale permanente

• 27.07.2018 - Anunt licitatie publica vanzare teren intravilan

• 02.07.2018 - Anunt intentie solicitare de pret pentru achizitie directa - "Reparatii trotuare, alei"

• 27.06.2018 - Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 21.06.2018

• 04.06.2018 - Anunt licitatie publica - vanzare teren intravilan

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.05.2018

• 23.05.2018 - Rezultat final concurs Sef Serviciu - Serviciul Public Apa

• 22.05.2018 - Anunt rezultat interviu concurs - Sef Serviciu - Serviciul Public Apa

• 18.05.2018 - Anunt - rezultatul probei scrise la concursul de recrutare - Sef Serviciu - Serviciul Public Apa

• 16.05.2018 - Anunt intentie solicitare de pret pentru achizitie directa - "Reparatii la miniterenuri de sport"

• Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 08.05.2018

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 27.04.2018

• 19.04.2018 - Anunt concurs Sef Serviciu - Serviciul Public Apa

• 02.04.2018 - Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta I - Compartiment Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• Ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 30.03.2018

• 09.03.2018 - Informare - actualizare PUG si RLU

• 05.03.2018 - Anunt licitatie publica - vanzare teren intravilan

• Ordine de zi sedinta Consiliul Local Seimeni 26.02.2018

• 12.02.2018 - Anunt licitatie publica - vanzare teren intravilan

• 31.01.2018 - Anunt licitatie publica - vanzare teren intravilan

• 22.01.2018 - Anunt extindere retea de apa

• 06.12.2017 - Anunt concurs Sef Serviciu - Serviciu Public Apa

• 21.11.2017 - Anunt licitatie publica - vanzare teren intravilan

• 27.10.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - "Supraveghere lucrari de constructie pentru Reabilitare rezervor apa si cabina vizitare vane"

• 25.10.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - "Supraveghere lucrari de constructie pentru Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1"

• 16.10.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - "Intocmire documentatii tehnice pentru reparatii alei, trotuare, platforme, scoala"

• 12.10.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - "Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1"

• 11.10.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - "Proiectare reparatii curente rezervor apa - faza PT"

• 11.10.2017 - Anunt depunere deocumentatie aviz PUG

• 10.10.2017 - Anunt concurs Sef Serviciu - Serviciu Public Apa

• 06.10.2017 - Anunt PUG

• 04.10.2017 - Anunt concurs Inspector - Compartiment Salarizare si Resurse Umane

• 19.09.2017 - Anunt solicitare de pret - intretinere iluminat public

• 11.09.2017 - Anunt licitatie publica - vanzare teren intravilan

• 31.07.2017 - Model anunt public privind decizia etapei de incadrare

• 04.07.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - intocmire studiu de fezabilitate "Extindere Scoala Gimnaziala nr. 1"

• 30.06.2017 - Anunt licitatie publica - inchiriere teren intravilan

• Anunt solicitare informatii Registru Agricol

• 14.06.2017 - Anunt concurs Sofer - Treapta I - Compartiment Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• 23.05.2017 - Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta I mecanic buldoexcavator - sofer - Compartiment Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• 16.05.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari "Reparatii drum comunal 61"

• 12.04.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - servicii de consiliere "Strategia anticoruptie"

• 11.04.2017 - Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta I mecanic buldoexcavator - sofer - Compartiment Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• 10.04.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - servicii de consultanta in domeniul achizitiilor

• 06.04.2017 - Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

• 11.03.2017 - Anunt licitatie publica - inchiriere pasuni

• 10.03.2017 - Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta I sudor - Compartiment Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• 09.03.2017 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - reparatii hidraulice la utilajele din dotarea primariei

• 06.03.2017 - Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

• 21.02.2017 - Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta I - Compartiment Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• 19.12.2016 - Anunt concurs Inspector - Compartiment Salarizare si Resurse Umane

• 13.12.2016 - Dispozitia nr. 193/13.12.2016 privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale de executie Muncitor calificat treapta I in cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• 09.11.2016 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - Servicii de Proiectare Extindere retea de apa - localitatea Seimeni

• 04.11.2016 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - Servicii de Proiectare Reabilitare retea de apa - localitatea Seimenii Mici

• 03.10.2016 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - achizitionare piatra sparta

• 23.09.2016 - Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - servicii de evaluare bunuri imobile/mobile

• 12.09.2016 - Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta I

• Anunt - Solicitare pret pentru achitie directa - "Achizitionare lemne de foc"

• Anunt - Solicitare pret pentru achitie directa - "Proiectare si executie a forajului de alimentare cu apa si echiparea cu pompa sumersibila si cabina supraterana"

• Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta I

• Anunt concurs Sofer microbuz scolar

• Anunt concurs Muncitor Calificat - Treapta II

• Invitatie de participare la atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare steaguri

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - inchiriere toalete ecologice

• Anunt anulare concurs Inspector

• Anunt concurs Muncitor

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - organizare eveniment "Ziua comunei Seimeni"

• Anunt anulare concurs Muncitor

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari reabilitare bazin apa localitatea Dunarea si Seimeni

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari reabilitare dispensar uman

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari dotare puturi pasune localitatea Dunarea

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - dotare echipament inregistrari sedinte Consiliul Local

• Anunt concurs Muncitor

• Anunt concurs Inspector

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - servicii de tichete sociale pentru gradinita

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - servicii de evaluare bunuri imobile/mobile

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari reabilitare bazin apa localitatea Dunarea si Seimeni

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari reabilitare dispensar uman

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari dotare puturi pasune localitatea Dunarea

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - lucrari reparatii drumuri comunale

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - dotare echipament inregistrari sedinte Consiliul Local

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - servicii transport gunoi si nivelare terenuri

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa copiator multifunctional

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa - servicii de evaluare bunuri imobile/mobile

• Anunt solicitare de pret pentru achizitie directa copiator multifunctional

• Anunt licitatie publica privind vanzarea unui teren in suprafata de 638 mp

• Ziua Dobrogei 14.11.2015

• Anunt concurs ocuparea functiei de Sofer II in cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala

• Anunt solicitare pret pentru achizitie directa - EVALUARE BUNURI IMOBILE

• Anunt solicitare pret pentru achizitie directa

• Anunt concurs Guard

• Anunt concurs Muncitor Calificat

• Anunt licitatie publica privind vanzarea unui teren in suprafata de 1.003 mp

• Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA a conducerii primariei comunei Seimeni, judetul Constanta

• Anunt de intentie - Solicitare de pret pentru achizitie directa

• Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Circumscripția Electorală Județeană nr. 14 Constanța

UAT
NUMĂR SECȚIE
SEDIUL SECȚIEI DE VOTARE
ADRESA SECȚIEI DE VOTARE
LOCALITATE COMPONENTĂ / SAT APARȚINĂTOR
SEIMENI
527
ȘCOALA CU CLASELE I-IV SEIMENII MICI
Loc. SEIMENII MICI
SEIMENII MICI
SEIMENI
528
ȘCOALA CU CLASELE I-VIII SEIMENI
Loc. SEIMENI
SEIMENI
SEIMENI
529
GRĂDINIȚA SAT DUNĂREA
Loc. DUNĂREA
DUNĂREA
Informatii utile