COMISII CONSILIUL LOCAL SEIMENI

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, SERVICII, COMERŢ ŞI AGRICULTURĂ

Preşedinte: Iordache Marian
Secretar: Holban Dumitru
Membru: Dedu Ion

2. COMISIA PENTRU URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI

Preşedinte: Chirilă Florin
Secretar: Blaj Lucian
Membru: Vulpe Radu

3. COMISIA PENTRU PROBLEME DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC, APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, ASIGURAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR

Preşedinte: Iordache Marian
Secretar: Gâdea Gheorghe
Membru: Tudor Gheorghe

4. COMISIA PENTRU PROBLEME DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORT ŞI AGREMENT

Preşedinte: None Ionica
Secretar: Chirescu Dumitru
Membru: Gheorghe Vasile

Informatii utile