HOTARARI CONSILIUL LOCAL SEIMENI - 2018

Hotararea nr. 95 din 21.12.2018 - rectificare BVC.pdf

Hotararea nr. 84 din 27.11.2018 - reabilitare si dotare camin cultural.pdf

Hotararea nr. 83 din 27.11.2018 - atribuire terenuri in folosinta gratuita construire locuinte.pdf

Hotararea nr. 82 din 27.11.2018 - modificare inventar terenuri apartinand domeniului privat.pdf

Hotararea nr. 81 din 27.11.2018 - aprobare oferire pachete sarbatori de iarna.pdf

Hotararea nr. 80 din 27.11.2018 - aprobare oferire pachete sarbatori de iarna.pdf

Hotararea nr. 79 din 27.11.2018 - utilizare excedent buget ani precedenti.pdf

Hotararea nr. 78 din 27.11.2018 - modificare PAAP.pdf

Hotararea nr. 77 din 27.11.2018 - rectificare BVC.pdf

Hotararea nr. 76 din 27.11.2018 - alegerea presedintelui de sedinta.pdf

Hotararea nr. 75 din 30.10.2018 - modificarea si completarea PAAP.pdf

Hotararea nr. 74 din 30.10.2018 - rectificare BVC.pdf

Hotararea nr. 73 din 30.10.2018 - instalare sistem supraveghere video.pdf

Hotararea nr. 72 din 30.10.2018 - aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei.pdf

Hotararea nr. 71 din 30.10.2018 - validare mandat consilier local.pdf

Hotararea nr. 70 din 25.09.2018 - cuantum si numar de burse aferente sem II.pdf

Hotararea nr. 69 din 25.09.2018 - rectificare BVC si actualizare PAAP - Gospodarire Seimeni.pdf

Hotararea nr. 68 din 25.09.2018 - modificare inventar teren domeniu privat.pdf

Hotararea nr. 67 din 25.09.2018 - retragere drept de folosinta teren.pdf

Hotararea nr. 66 din 25.09.2018 - aprobare indicatori asfaltare strazi.pdf

Hotararea nr. 65 din 25.09.2018 - numire reprezentant CL in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr 1.pdf

Hotararea nr. 64 din 25.09.2018 - modificare si completare PAAP.pdf

Hotararea nr. 63 din 25.09.2018 - rectificare BVC.pdf

Hotararea nr. 62 din 30.08.2018 - aprobare tarife practicate de S.C. Gospodarire Seimeni.pdf

Hotararea nr. 61 din 30.08.2018 - completate si actualizare statut al Gospodarire Seimeni.pdf

Hotararea nr. 60 din 30.08.2018 - modificare organigrama si stat de functii SC Gospodarire Seimeni.pdf

Hotararea nr. 59 din 30.08.2018 - desemnare reprezentant UAT Seimeni in AGA si in Consiliul Director la Asociatia pt Dezv Zonei Cernavoda.pdf

Hotararea nr. 58 din 30.08.2018 - completare si actualizare act constitutiv si statut al Asociatiei pt Dezv Zonei Cernavoda.pdf

Hotararea nr. 57 din 30.08.2018 - aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Infiintare sistem de canalizare.pdf

Hotararea nr. 56 din 30.08.2018 - aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem I 2018.pdf

Hotararea nr. 55 din 30.08.2018 - alegerea presedintelui de sedinta.pdf

Hotararea nr. 54 din 21.06.2018 - demarare proceduri selectia membrilor Consiliului de Administratie - Utilitati Publice Gospodarire Comunala.pdf

Hotararea nr. 53 din 21.06.2018 - modificare tarif serviciu colectare deseuri.pdf

Hotararea nr. 52 din 21.06.2018 - completare PAAP.pdf

Hotararea nr. 51 din 21.06.2018 - modificare coeficienti privind stabilirea salariilor de baza.pdf

Hotararea nr. 50 din 21.06.2018 - alocare fonduri pentru parohie.pdf

Hotararea nr. 49 din 21.06.2018 - rectificare BVC.pdf

Hotararea nr. 48 din 21.06.2018 - completare evidenta bunuri domeniu privat.pdf

Hotararea nr. 47 din 29.05.2018 - atribuirea in folosinta gratuita teren intravilan.pdf

Hotararea nr. 46 din 29.05.2018 - aprobarea situatiilor financiare anuale a societatii Gospodarire Seimeni.pdf

Hotararea nr. 45 din 29.05.2018 - aprobarea contului de incheiere aexercitiului bugetar pe anul 2017.pdf

Hotararea nr. 44 din 29.05.2018 - completare PAAP.pdf

Hotararea nr. 43 din 29.05.2018 - rectificare BVC.pdf

Hotararea nr. 42 din 29.05.2018 - consolidare talaz.pdf

Hotararea nr. 41 din 29.05.2018 - aprobare regulament intern pentru acordarea voucherelor de vacanta.pdf

Hotararea nr. 40 din 29.05.2018 - modificare tarif colectare deseuri.pdf

Hotararea nr. 39 din 29.05.2018 - acordarea de premii in bani elevilor.pdf

Hotararea nr. 38 din 29.05.2018 - alegerea presedintelui de sedinta.pdf

Hotararea nr. 37 din 08.05.2018 - aprobare inchiriere pajiste apartinand domeniului privat.pdf

Hotararea nr. 36 din 27.04.2018 - modificare PAAP.pdf

Hotararea nr. 35 din 27.04.2018 - rectificare BVC.pdf

Hotararea nr. 34 din 27.04.2018 - acordare de premii in bani elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade si concursuri.pdf

Hotararea nr. 33 din 27.04.2018 - modificare inventar terenuri disponibile aflate in domeniul privat.pdf

Hotararea nr. 32 din 27.04.2018 - atribuire in folosinta gratuita teren intravilan.pdf

Hotararea nr. 31 din 27.04.2018 - aprobare organigrama si stat de functii al societatii Gospodarire Seimeni.pdf

Hotararea nr. 30 din 27.04.2018 - aprobare BVC si PAAP al societatii Gospodarire Seimeni.pdf

Hotararea nr. 29 din 27.04.2018 - aprobarea planului de ocupare a functiilor publice.pdf

Hotararea nr. 28 din 30.03.2018 - aprobarea incheierii unui contract de comodat.pdf

Hotararea nr. 27 din 30.03.2018 - aprobare barem sistem pausal alimentare cu apa.pdf

Hotararea nr. 26 din 30.03.2018 - aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa.pdf

Hotararea nr. 25 din 30.03.2018.pdf

Hotararea nr. 24 din 30.03.2018 - aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce apartin domeniului privat.pdf

Hotararea nr. 23 din 30.03.2018 - aprobare cuantum si numar de burse pentru elevi.pdf

Hotararea nr. 22 din 30.03.2018 - aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar.pdf

Hotararea nr. 21 din 16.03.2018.pdf

Hotararea nr. 20 din 26.02.2018 - aprobarea utilizarii sumei din excedentul bugetului local in anul 2018.pdf

Hotararea nr. 19 din 26.02.2018 - aprobarea PAAP pe anul 2018.pdf

Hotararea nr. 18 din 26.02.2018 - aprobarea BVC pe anul 2018.pdf

Hotararea nr. 17 din 26.02.2018 - aprobarea BVC Serviciul Public Apa.pdf

Hotararea nr. 16 din 26.02.2018 - modificarea pretului la apa potabila.pdf

Hotararea nr. 15 din 26.02.2018 - alocare suma catre serviciul public apa.pdf

Hotararea nr. 14 din 26.02.2018 - aprobare planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018.pdf

Hotararea nr. 13 din 26.02.2018 - aprobare planului de analiza si acoperire a riscurilor.pdf

Hotararea nr. 12 din 26.02.2018 - aprobare concesiune teren intravilan.pdf

Hotararea nr. 11 din 26.02.2018 - alegerea presedintelui de sedinta.pdf

Hotararea nr. 10 din 16.01.2018.pdf

Hotararea nr. 09 din 16.01.2018 - stabilire pret apa potabila.pdf

Hotararea nr. 08 din 16.01.2018 - casarea unor bunuri.pdf

Hotararea nr. 07 din 16.01.2018 - aprobare inchiriere contract de comodat.pdf

Hotararea nr. 06 din 16.01.2018 - aprobare inchiriere contract de comodat.pdf

Hotararea nr. 05 din 16.01.2018 - utilizare excedent bugetar.pdf

Hotararea nr. 04 din 16.01.2018 - aprobare ajutor de urgenta.pdf

Hotararea nr. 03 din 16.01.2018 - aprobare ajutor de urgenta.pdf

Hotararea nr. 02 din 16.01.2018 - aprobare asistenti personali.pdf

Hotararea nr. 01 din 16.01.2018.pdf

 

Informatii utile